آرشیو برچسب‌ها: انتخاب صحیح پمپ دیافراگمی

راهنمای انتخاب پمپ دیافراگمی راهنمای انتخاب پمپ دیافراگمی یکی از اقدامات اصلی هنگام خرید پمپ می‌باشد. پمپ‌های دیافراگمی هنگامی انتخاب می‌شوند که کاربر به پمپی نیاز داشته باشد که قادر به اجرای خشک باشد. یا به عبارتی دیگر، در صورت عدم امکان بررسی پمپ که مایع در حال پمپ شدن، از بین می‌رود. پمپ دیافراگم […]